חיפוש  
חדשות
מדפסות משולבות BROTHER
מקום מיועד לפרסום...
 
              

DCP-1510
 
 

משולבת לייזר קומפקטית דגם הכניסה לעסק
מדפסת:
*מהירות הדפסה עד 20 דפים  לדקה
*הדפסת דף ראשון פחות מ8.5 שניות
* 2,400x600 dpi רזולוציה עד
* זיכרון 16MB
* מגירה ל250 דף
* USB2 חיבור ל
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ
מחיר:
 
 


DCP-7055
 
משולבת הכוללת מדפסת לייזר של איכותית,
מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד 20 דפים בדקה
*הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות
* רזולוציה עד 2,400x600 dpi
* זיכרון 16MB
* מגירה ל 250 דף
* חיבור USB2
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
*  סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ
מחיר:


DCP-7055W
משולבת הכוללת מדפסת לייזר של איכותית,
מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני
 מדפסת:
 * מהירות הדפסה עד 20 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות
* רזולוציה עד 2,400x600 dpi
* זיכרון 16MB
* מגירה ל 250 דף
* חיבור USB2
* כרטיס רשת אלחוטי מובנה
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ
מחיר:
DCP-7060D
 

משולבת הכוללת מדפסת לייזר  איכותית,
מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני מדפסת:
* מהירות הדפסה עד 24 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות
* רזולוציה עד 2,400x600 dpi
* זיכרון 32MB
* מגירה ל 250 דף
* חיבור USB2
* דופלקס מובנה להדפסה משני צידי הדף לחיסכון בנייר
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
סורק צבעוני
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
*אפשרות סריקה ישירות לקובץ

MFC-1810
משולבת לייזר קומפקטית "הכל כלול"
* מהירות הדפסה עד 20 דפים לדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-10 שניות
* רזולוציה 600*2400 dpi
* פקס במהירות 14,400 bps
* מזין נייר ל-10 דפים
* מגש נייר ל 150 דף
* זיכרון 16MB
* חיבור USB2
* סריקה לדאר אלקטרוני/קובץ/תמונה
מחיר:
MFC-7360N
 
משולבת הכוללת פקס מדפסת לייזר של איכותית,
מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני עם כרטיס רשת מובנה
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד 24 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות
* רזולוציה עד 2,400x600 dpi
* זיכרון 16MB
* מגירה ל 250 דף
* חיבור USB2
* כרטיס רשת מובנה
* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
מכונת צילום:
*
רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
סורק צבעוני:
* מודם 14,400
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ
מחיר:MFC-7460DN
משולבת הכוללת פקס מדפסת לייזר איכותית,
מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני עם כרטיס רשת מובנה
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד 26 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות
* רזולוציה עד 2,400x600 dpi
* זיכרון 32MB
* מגירה ל 250 דף
* חיבור USB2
* כרטיס רשת מובנה
* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
* דופלקס מובנה להדפסה משני צידי הדף
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה
25-400%
סורק צבעוני:
* מודם 14,400
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ
מחיר:

MFC-7860DW
 
משולבת הכוללת מדפסת לייזר איכותית,
מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני עם כרטיס רשת אלחוטי
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד 26 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות
* רזולוציה עד 2,400x600 dpi
* זיכרון 32MB
* מגירה ל 250 דף
* חיבור USB2
* כרטיס רשת אלחוטי מובנה
* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
* דופלקס מובנה להדפסה משני צידי הדף
* עברית צרובה באמולציית PCLמכונת צילום:
* רזולוציה עד 600x600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
סורק צבעוני:
* מודם 14,400
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ
מחיר:


DCP-8110DN
 
מכשיר משולב המכיל בתוכו: מדפסת,מכונת צילום וסורק צבעוני
עם דופלקס וכרטיס רשת מובנה
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד36 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8 שניות
* רזולוציה עד 1,200 dpi
* זיכרון 64MB
* מגירה ל 250 דף
* כרטיס רשת מובנה
* עברית צרובה ל-DOS בכל האמולציות
* דופלקס במדפסת
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 1200X600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
* צילום עצמאי כולל איסוף "סטים"
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
מחיר:

DCP-8250DN
 
 
מכשיר משולב המכיל בתוכו: מדפסת,מכונת צילום וסורק צבעוני
עם דופלקס וכרטיס רשת מובנה
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד40 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8 שניות
* רזולוציה עד 1,200 dpi
* זיכרון 128MB
* מגירה ל 500 דף
* כרטיס רשת מובנה
* עברית צרובה ל-DOS בכל האמולציות
* דופלקס במזין ובמדפסת
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 1200X600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
* מזין מסמכים אוטומטי עד 50 דפים
* צילום עצמאי כולל איסוף "סטים"
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
מחיר:MFC-8510DN
 
 
מכשיר משולב המכיל בתוכו: מדפסת,פקס,
מכונת צילום וסורק צבעוני
:מדפסת
* מהירות הדפסה עד 36 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8 שניות
* רזולוציה עד 1,200 dpi
* זיכרון 64MB
* מגירה ל 250 דף
* כרטיס רשת מובנה
* עברית צרובה ל-DOS בכל האמולציות
* דופלקס במדפסת
פקס:
* מהירות מודם 33,600bps
* זכרון פנימי עד 500 מסמכים משלוח/קבלה
* IFAX/EFAX - שליחת פקסים דרך האינטרנט (להורדה מהאתר)

* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
* 16 לחצנים לחיוג בלחיצה אחת
* 300 זכרונות לחיוג מהיר
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 1200X600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
* צילום עצמאי כולל איסוף "סטים"
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ , לדוא"ל ולFTP
מחיר:
MFC-8520DN
מכשיר משולב המכיל בתוכו: מדפסת,פקס,
מכונת צילום וסורק צבעוני
:מדפסת
*
מהירות הדפסה עד 36 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8 שניות
* רזולוציה עד 1,200 dpi
* זיכרון 128MB
* מגירה ל 250 דף
* כרטיס רשת מובנה
* עברית צרובה ל-DOS בכל האמולציות
* דופלקס במדפסת
:פקס
* מהירות מודם 33,600bps
* מזין מסמכים דו צדדי אוטומטי עד 35 דפים
* 16 לחצנים לחיוג בלחיצה אחת
* 300 זכרונות לחיוג מהיר
* זכרון פנימי עד 500 מסמכים משלוח/קבלה
* IFAX/EFAX - שליחת פקסים דרך האינטרנט (להורדה מהאתר)
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 1200X600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
* מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים
* צילום עצמאי כולל איסוף "סטים"
סורק צבעוני:
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ ,
לדוא"ל ולFTP
מחיר:

MFC-8950DW
 
מכשיר משולב המכיל בתוכו: מדפסת,פקס,
מכונת צילום וסורק צבעוני
מדפסת:
* מהירות הדפסה עד 40 דפים בדקה
* הדפסת דף ראשון פחות מ-8 שניות
* רזולוציה עד 1,200 dpi
* זיכרון 128MB
* מגירה ל 500 דף
* כרטיס רשת מובנה
* עברית צרובה ל-DOS בכל האמולציות
* דופלקס במדפסת ובמזין
פקס:
* מהירות מודם 33,600bps
* מזין מסמכים אוטומטי עד 50 דפים
* 32 לחצנים לחיוג בלחיצה אחת
* 300 זכרונות לחיוג מהיר
* זכרון פנימי עד 500 מסמכים משלוח/קבלה
* IFAX/EFAX - שליחת פקסים דרך האינטרנט
מכונת צילום:
* רזולוציה עד 1200X600 dpi
* הגדלה והקטנה 25-400%
* מזין מסמכים אוטומטי עד 50 דפים
* צילום עצמאי כולל איסוף "סטים"
סורק צבעוני
* רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi
* סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות
* אפשרות סריקה ישירות לקובץ , לדוא"ל ולFTP
מחיר:

כתובת :  ת.ד. 380 אליכין 38908  | משרדים 073-7311199 נייד ראשי  054-4773758, נייד מכירות 050-6875858, סניף שוהם  052-8432366
  דוא"ל ראשי info@lev-computers.co.il דוא"ל מכירות sales@lev-computers.co.il
 
עמוד הבית  בין לקוחותינו  מחירוני מחשבים ,חלקי מחשב ,סלולרי ,טונרים ודיו  עזרים וקבצים להורדה  טפסים  צור קשר  מחשבים שולחניים  מחשבים ניידים  מסכים  מקלדות ועכברים  רמקולים ואוזניות  מחשבי טאבלט Tablet  טונרים וראשי דיו  מדפסות לייזר , הזרקה  טלפונים סלולריים ואביזרים  תקשורת אינטרנט , כבלים  קונסולות משחקים  תיקים למחשבים ניידים MIRACASE  ניידים ASUS  ניידים ASUS מחודשים מעודפים  ניידים LENOVO מוחדשים מעודפים  מסכי ASUS  מסכי LG  מסכי SAMSUNG  מסכי PHILIPS  רמקולים Logitech  רמקולים Creative  אוזניות SONY,JVC,LOGITECH  עכברים Logitech  מקלדות ועכברים Logitech  מקלדות Logitech  מקלדות Microsoft  עכברים Microsoft  מקלדות ועכברים Microsoft  עכברים RAPOO  מקלדות ועכברים RAPOO  מקלדות RAZER  RAZER עכברים  Tablet Asus  Tablet Samsung  iPad  טונר תואם BROTHER  טונר תואם XEROX  טונר תואם HP  טונר תואם SAMSUNG  ראשי דיו HP  iPHONE סלולרי  Samsung סלולרי  ASUS סלולרי  XIAOMI REDMI MI סלולרי  סלולרי MEIZU  אביזרים לסלולר  מדפסות לייזר HP  מדפסות הזרקה משולבות HP  מדפסות משולבות לייזר HP  מדפסות לייזר Xerox  מדפסות משולבות Xerox  מדפסות לייזר BROTHER  מדפסות משולבות BROTHER  מדפסות משולבות לייזר CANON  מדפסות לייזר Samsung  מדפסות משולבות לייזר SAMSUNG  
נבנה ע"י יגל - בניית אתרים